O NAMA 2018-05-29T14:02:54+00:00

Advokatska kancelarija Keča Uroš osnovana je 2003.godine sa sedištem na adresi Gogoljeva 5, a njen osnivač je advokat Keča Uroš. Nastupajuće godine ispunjene praksom fokusiranom na privredno pravo i poslovnim uspesima rezultirale su saradnjom sa kolegama, saradnicima koji ga i danas prate i čine deo velikog tima Advokatske kancelarije Keča Uroš.

Ključ svog uspeha, Advokatska kancelarija Keča Uroš, duguje doboroj organizaciji članova tima uz poštovanje inicijative pojedinca, a sve u pravcu stvaranja dobre radne atmosfere i zadovoljnog klijenta.

Centralnu oblast rada Advokatske kancelarije Keča Uroš predstavlja privredno pravo u najširem smislu, zastupanje domaćih i stranih fizičkih i pravnih lica pred sudovima i organima uprave Republike Srbije, ne zanemarujući ostale grane prava o kojima nešto više možete pročitati  OVDE.

O opštim uslovima pružanja advokatskih usluga možete se informisati OVDE.

Danas, Advokatska kancelarija Keča Uroš broji petnaest članova i to: advokate, advokatskog pripravnika, administrativni i stručni kadar.

Advokatska kancelarija pruža usluge sa sedištem na adresi Bulevar oslobođenja 79.

 

Advokatska kancelarija Keča Uroš, privredno pravo
Advokatska kancelarija Keča Uroš, privredno pravo

GALERIJA

Advokatska kancelarija Keča Uroš